11 EEUWEN RIDDERORDE

ORDE VAN SINT- JAN VAN JERUZALEM – HOSPITAALRIDDERS

Na een oproep door Paus Urbanus II in 1095, start de eerste kruistocht in 1096 en wordt Jeruzalem veroverd onder leiding van Godfried van Bouillon op 15 juli 1099.
Monniken ( “Fratres Hospitalarii “) richtten reeds rond het jaar 600 een hospitaal op in Jeruzalem, dat jarenlang dienst doet als opvang en verzorging van pelgrims die het Heilig Land bezoeken. De kruistochtenridders nemen het hospitaal over van de monniken, en stichten de Orde van St.- Jan, genoemd naar haar patroonheilige, Johannes de Doper.
Zij wordt de oudste verplegende ridderorde. Zij krijgen daarom de naam “ Hospitaalridders” toegevoegd .
Bij de herovering van Jeruzalem in 1187 door Saladin trekken de ridders eerst naar Cyprus, later naar Rhodos en uiteindelijk in 1530 naar Malta, Gozo en Comino, dat hen door Keizer Karel V was toegewezen.
In 1798 valt Malta in handen van Napoleon. Vele ridders keren terug naar hun eigen land.
Ze bezitten ondertussen in Europa een heel netwerk van hospitalen en eigendommen.
In 1800 wordt Malta heroverd op Napoleon door de Engelsen en is het een Britse kolonie.
Op 21 september 1964 wordt Malta onafhankelijk, en op 1mei 2004 treedt het toe tot de EU.

De Orde van Sint-Jan van Jeruzalem behoort tot de oecumenische tak, die alle christelijke kerken groepeert. Zij telt nu ongeveer 1300 leden verspreid over de wereld.
In Malta, maar ook in Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Italië, Spanje, Sicilië, Ierland en Australië werden Zuster- Ordes opgericht.

Orde van Sint-Jan van Jeruzalem

De Orde wordt wereldwijd bestuurd door een Soevereine raad met aan het hoofd de Luitenantgrootmeester.
De leden beloven trouw aan de Constitutie en de Grootmeester.

 

DOELSTELLINGEN

Pro Fide et Utilitate Hominum
Inzet voor God en het Geloof in Jezus Christus
Inzet voor het Welzijn van de medemensen

Het Maltezerkruis is opgebouwd uit 8 punten die verwijzen naar de 8 zaligsprekingen.
De 4 armen wijzen naar de 4 Kardinale Deugden:

Prudentia, Fortitudo, Moderatio en Justitia

Orde van Sint-Jan van Jeruzalem

De Rode Ordemantel staat symbool voor barmhartigheid en omarmt zieken, alleenstaanden hulpbehoevenden en minderbedeelden.
Onze inspiratie ligt in het christelijk ideaal van mensen die zich willen inzetten voor hun medemens, en in alle eenvoud willen bijdragen tot het lenigen van het leed van zwakken, zorgbehoevenden en noodlijdenden.

Ons Prioraat wordt geleid door de Prior en zijn Priorijraad.
Hierin zetelt de Prior, Vice-Prior, de Prelaat, de Kanselier, de Intendant, de Hospitalier, de Wapenheraut, Ceremonarius en Bibliothecaris.
De Caritatieve Werken worden uitvoerig behandeld in de vzw Caritatieve Werken, geleid door de Hospitalier.
De Caritatieve Raad komt jaarlijks 4x samen.
De financiële hulp aan noodlijdende projecten komen uitsluitend van lidgelden, giften, en activiteiten georganiseerd door het Prioraat.
Jaarlijks is er met het ganse Kapittel een bezinningsdag.
De Algemene Vergadering heeft plaats in het tweede trimester van ieder jaar.