11 EEUWEN BARMHARTIGHEID

– 2016 is het jaar van Barmhartigheid –

Eén kind op zeven (14,3 procent) dat in 2014 in de provincie Antwerpen werd geboren, kwam tot leven in een kansarm gezin.
Dat blijkt uit het jaarverslag van Kind en Gezin.
In Vlaanderen gaat het om 11,4 procent, of een verdubbeling ten opzichte van 2001 (6 procent).

Kinderarmoede
Kringloop van Armoede
 

“De naastenliefde is de essentiële basis van de samenleving”

Wij zijn er ons van bewust dat iedereen goed weet dat de wereld van vandaag grote nood heeft aan naastenliefde.
Ze is de enige manier om dag in dag uit vredevol te kunnen samenleven en ze is het cement dat mensen dichter bij elkaar kan brengen en houden.
In het uitdragen van deze boodschap denken we daarin – hoe bescheiden ook – ons steentje te kunnen bijdragen en plannen dit niet alleen in de directe omgeving maar ook zelfs wereldwijd.
Want dat is mogelijk en we willen daar nu samen iets concreets aan doen.
Alleen kunnen we de wereld niet veranderen,
maar zonder ieders solidaire en volledige inzet gaat het ook niet.

De vriendschap is de eerste stap naar de naastenliefde. In Antwerpen heeft het initiatief van de ‘Dag van de Vriendschap’ reeds vele jaren duizenden mensen bij elkaar gebracht en dit boven alle sociale, politieke , godsdienstige en filosofische overtuigingen heen. Verenigd in deze vriendschapsmanifestatie zijn we er met velen in geslaagd met een open geest en een goed hart elkaar respectvol de hand te reiken en alvast onze solidariteit te betonen vooral met de minstbedeelden.
Goed beseffende dat de beoefening van de naastenliefde soms een aartsmoeilijke opdracht is menen we dat we ons best kunnen laten inspireren vanuit een Positieve, Actieve en Optimistische ingesteldheid.
Het is de P.A.O. actie die al jaren haar boodschap kernachtig doorgeeft via duizenden eenvoudige kaartjes met passende teksten. Nu willen we deze boodschap in vele talen mede via grensoverschrijdende organisaties wereldwijd verspreiden. Uit ervaring weten we dat wie ooit zo’n een veelzeggend kaartje heeft gekregen zich vele jaren later niet alleen er teksten van herinnert maar zich ook door de boodschap daadwerkelijk laat inspireren naar de eigen omgeving toe.

Om dit initiatief mogelijk te maken – wat in se niet zo moeilijk is – hebben we medewerkers en praktische middelen nodig. Gans de werking die we op ons willen nemen zou in crescendo moeten gaan en mede dankzij allen die ons willen helpen het orgelpunt kunnen krijgen via de organisatie van een

 


Uniek benefietconcert in de prachtige Sint-Pauluskerk in Antwerpen
op zondag 10 april 2016

waarvan de opbrengst gaat naar
 

‘de bestrijding van kansarmoede van kinderen in Vlaanderen’

Op zaterdag 16 april volgt ook nog een congres in Antwerpen rond het thema
‘Bestrijding van kansarmoede voor kinderen in Vlaanderen’
De eerste contacten zijn hoopvol temeer omdat de Staatssecretaris van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen reeds haar effectieve steun heeft toegezegd evenals het Antwerps stadsbestuur qua logistiek .

De organisatie van dit groots opzet is naar onze mening slechts mogelijk dankzij de morele maar ook de financiële steun van gulle sponsors. We hebben reeds enkele mooie toezeggingen van grote sponsors o.m. van Allianz, Merit Capital, Eandis en BNP Paribas Fortis maar hopen en rekenen uiteraard op nog meer toezeggingen.

Tevens rekenen we op een spontane toetreding tot het steun- en erecomité van dit uniek gebeuren.

“wat we uit naastenliefde delen – hoe gering ook – vermenigvuldigt zich in overvloed”

DOELPROJECTEN

1. DOMO vzw

DOMO vzw

met vestigingen in
Antwerpen – Hasselt – Vilvoorde – Waasland – Leuven

In een gezin met kleine kinderen loopt niet altijd alles van een leien dakje. Ouders worstelen dan wel eens met vragen. Op die momenten staan ze open voor steun van mensen uit hun omgeving. Dit brengt rust  bij zowel de ouders als de kinderen.
Maar niet iedereen kan rekenen op deze sociale steun.
Hierbij denken we vooral aan gezinnen die het zwaar hebben omwille van financiële moeilijkheden en/of sociaal isolement.

DOMO ondersteunt dit soort gezinnen met kinderen tot 12 jaar.
Wij vinden immers dat alle kinderen, ook de meest kwetsbaren, recht hebben op een mooie, volwaardige jeugd.

DOMO vzw

De gezinnen die we helpen zijn kwetsbare gezinnen in de brede betekenis van het woord:
ze zijn sociaal geïsoleerd, hebben weinig contact (of conflicten) met familie of buren, nemen weinig deel aan het verenigingsleven…
Hun verhaal is er een van vaak pijnlijke ervaringen en moeilijke levensomstandigheden.

De ouders zijn de belangrijkste actoren in de opvoeding van jonge kinderen. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk om in hun kinderen de nodige nestwarmte,
geborgenheid en structuur te bieden al willen ze dat zo graag.
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat één van de meest beschermende factoren in een gezin sociale steun is, zeker in een gezin dat kwetsbaar en sociaal geïsoleerd is.

Dit gezin willen we vanuit Domo als “vriend aan huis“ steun geven, bemoedigen, een stukje levensweg met hen meegaan. We willen via steun aan de ouders, aan de kinderen meer toekomstkansen geven. Tegelijkertijd willen we deze kinderen in hun huidige situatie wat ontspanning en genegenheid bieden en hen stimuleren om hun talenten op verschillende gebieden te ontwikkelen.
Door de regelmatige aanwezigheid van de vrijwilliger binnen het gezin willen we de draagkracht en vaardigheden van de opvoeders vergroten, het sociaal netwerk van het gezin verbreden en preventief bijdragen tot het welzijn van de kinderen.
 

Er zijn minstens 4 redenen om Domo te steunen:

  • Omdat u vindt dat alle kinderen het recht hebben om op te groeien in een warm, geborgen nest en u hieraan iets wil bijdragen.
  • Omdat u samen met ons gelooft in een model waarbij een vrijwilliger die langdurig aan huis gaat in een gezin het verschil kan maken.
  • Omdat u gelooft in ons laagdrempelig, anoniem en respectvol model.
  • Omdat u ervan overtuigd bent dat de 20 jaar ervaring van Domo verder kan uitgebouwd worden.

DOMO vzw

 
 

2. Sint-Vincentiusvereniging


Sint-Vincentiusvereniging

AMERIKA: Antigua/St Kitts et Nevis/Montserrat – Argentina – Bahamas – Barbados – Belize – Brazilie – Canada – Chili – Colombia – Costa Rica – Cuba – Commonwealth of Dominica – Republica Dominicana – El Salvador – Ecuador – U.S.A. – Grenada & Curacau – Guatemala – Guyana – Haiti – Honduras – Jamaica – Mexico – Nicaragua – Panama – Paraguay – Peru – St Lucie -St Vincent & The Grenadines – Trinidad en Tobago – Uruguay – Venezuela
EUROPA: Deutschland – England & Wales -Östereich – België/Belgique – Kroatië – Scotland – Espana – France – Gibraltar – Hongarije – Ireland – Italy – Südtirol/Italy – Laitva – Luxembourg – Malta – Monaco – Nederland – Polen – Portugal – Roemenië – Russia – Slovenië – Suisse – Tsjechie – Turkije – Oekraine
AFRIKA: Rep. of South Africa – Algérie – Angola – Bénin – Botswana – Burkina Faso – Burundi – Cameroun – Cap Vert – Rép. Centrafricaine – Congo Brazaville – Rép. Dém. du Congo – Côte d’Ivoire – Egypte – Ethiopia – Gambia-W-Africa – Ghana – Guinée – Guinée Bissau – Kenya – Lesotho – Liberia – Madagascar – Malawi – Maurice – Mozambique – Namibia – Nigeria – Uganda – Rwanda – Sénégal – Sierra Leone – Soudan – Swaziland – Tanzania – Zambia – Zimbabwe
AZIË: Bahrein – Bangladesh – Korea – Hong Kong – India – Indonesia – Israel – Japan – Jordanië – Libanon – Malaysia – Myanmar – Pakistan – Philippines – Singapore – Sri Lanka – Syrië – Taiwan – Thailand – Vietnam
OCEANIË: Australia – Caroline Islands – Fiji Islands – New Zealand – Papua-New Guinea – Solomon Islands – Samoa Islands – Tonga Islands – Vanuatu

 
Armen moeten heel wat uitsluiting verduren. Daarbij komt de schaamte die hen dikwijls ertoe brengt zich in hun ontreddering terug te trekken.
Zoals een dakloze het eens verwoordde:
« een mens sterft sneller van eenzaamheid dan van honger »
De geest van haar patroonheilige getrouw wil de Sint-Vincentiusvereniging de minderbedeelden tegemoet komen, hen aandachtig en respectvol aanhoren, hen moreel helpen te vechten tegen wanhoop en depressie.
De opbeuringsbezoekjes aan de gezinnen, de bejaarden, aan zij die alleen wonen of ziek zijn, lijken ons daarom van het allerhoogste belang.

Sint-Vincentiusvereniging

Voeding, kleding en onderkomen bieden zijn uiteraard belangrijke middelen tot hulpverlening.
Wij moeten ook benadrukken hoe onontbeerlijk, op lange termijn, zelfs van wezenlijk belang, een morele steun en gepaste begeleiding wel zijn.